Vilkår & Persondata

 

Køb i webshoppen


MH Klimateknik tilbyder online bestilling af varmepumper inklusiv Professionel montering. Prisen på varmepumpen fremgår når du bestiller. Prisen dækker over varmepumpen, materialer og arbejdslønnen for at udføre opgaven. Hertil kan der tilkomme en mer pris for eventuelle materialer som ikke kan forudsiges men som er nødvendig for at udføre opgaven.

Køb af varmepumpe inklusiv Professionel montering

En professionel montering indeholder:

 • Varmepumpens udedel monteres med rørtræk og slanger op til 4 meter.

 • Boring af ø60 hul gennem mursten eller trævæg. (Max 300mm)

 • Tilslutning til eksisterende stikkontakt med jord samt tilstrækkelig amperer inden for 0,5 meter fra indedel.

 • Indedel monteres højest 2,5 meter oppe på lodret ydervæg så der kun bores et hul.

 • Kondensafløb føres til jord. (max 3 meter)

 • Udedel tilsluttes og placeres på fødder.

 • Gennemgang i brug af anlægget og vedligeholdelse.


En professionel montering indeholder ikke:

 • Demontering af eksisterende varmepumpe.

 • Træk af rør i skunke og loft.

 • Opsætning af wifi/sms modul.

 • Kondensvandspumpe (Hvis afløb ikke kan opnå tilstrækkelig fald)

 • Boring af huller i betonvægge .

 • Eventuelt maler arbejde, el arbejde, samt rengøring og efter reparationer.

 • Fliser, vægbeslag og fundament.


Ekstra arbejde og materialer uden for professionel montering faktureres til gældende dagspriser.

Reklamation og Garanti

MH Klimateknik yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Som f.eks en flækket skærm på en fjernbetjeningen, eller en knækket frontklap på varmepumpen. Reklamationsretten er gældende såfremt at varmepumpen er monteret af KMO certificeret virksomhed og hvis den har fået udført service hvert år af en KMO certificeret virksomhed. Dette skal kunne dokumenteres.

MH Klimateknik tilbyder samtidig op til 5 års garanti fra fakturadato på din varmepumpe. (Tilkøb)
Garantien er gældende såfremt at varmepumpen er købt hos MH Klimateknik inklusiv Professionel montering og såfremt at varmepumpen har fået udført service mindst 1 gang årligt af MH Klimateknik i hele garanti perioden. Ansvaret for bestilling af rettidig service påhviler altid dig som kunde. Garantien dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Garantien bortfalder hvis varmepumpen afmonteres helt eller delvist og flyttes til en ny placering.

Afbestilling

Ønsker du at afbestille din varmepumpe kan dette gøres helt indtil samme dag som montering er planlagt til at blive udført.

Efter at varmepumpen er færdig monteret betragtes den som taget i brug og kan derefter ikke returneres.

 

Onlinebooking af ydelser


MH Klimateknik tilbyder onlinebooking af ydelser hvor du kan booke ydelsen, dato og tidspunkt online.

Prisen på ydelsen fremgår når du booker. Prisen dækker over arbejdslønnen for at udføre opgaven. Hertil kan der tilkomme en merpris for eventuelle materialer og reservedele som ikke kan forudsiges men som er nødvendig for at udføre opgaven.

Efter at ydelsen er udført sendes din faktura på mail med en betalingsfrist på 8 dage. Fakturaen kan betales via kontooverførsel eller mobilepay.

Årligt service (Årligt lovpligtigt service)

MH Klimateknik tilbyder udførsel af årligt service af luft til luft varmepumper, luft til vand varmepumper og jordvarmepumper.

Service udføres efter gældende lovgivning og fabrikkens anvisninger. Efter endt service sendes din faktura til dig på mail som du skal opbevare og kunne fremvise som dokumentation. Ansvaret for bestilling af rettidig service påviler altid dig som kunde.

Vi kan lave de mest almindelige reparationer i forbindelse med service eller ved genbesøg. Ved mere advancerede reparationer kan vi hjælpe med at finde den rette fagmand til opgaven. Vi udskifter f.eks ikke fabriks monterede komponenter, print eller andet elektronik i varmepumpen. Ej heller større vvs komponenter.


Reparationer er ikke inkluderet i prisen på årligt service.

 

Professionel montering som ydelse

Har du selv indkøbt en luft til luft varmepumpe tilbyder MH Klimateknik at montere den for dig.

MH Klimateknik kan ikke holdes til ansvar for eventuelle fejl eller mangler på egen indkøbt varmepumpe. Ligesom at reklamationsret og garanti ikke påhviler MH Klimateknik.

 

En professionel montering indeholder:

 • Varmepumpens udedel monteres med rørtræk og slanger op til 4 meter.

 • Boring af ø60 hul gennem mursten eller trævæg. (Max 300mm)

 • Tilslutning til eksisterende stikkontakt med jord samt tilstrækkelig amperer inden for 0,5 meter fra indedel.

 • Indedel monteres højest 2,5 meter oppe på lodret ydervæg så der kun bores et hul.

 • Kondensafløb føres til jord. (max 3 meter)

 • Udedel tilsluttes og placeres på fødder.

 • Gennemgang i brug af anlægget og vedligeholdelse.


En professionel montering indeholder ikke:

 • Demontering af eksisterende varmepumpe.

 • Træk af rør i skunke og loft.

 • Opsætning af wifi/sms modul.

 • Kondensvandspumpe (Hvis afløb ikke kan opnå tilstrækkelig fald)

 • Boring af huller i betonvægge .

 • Eventuelt maler arbejde, el arbejde, samt rengøring og efter reparationer.

 • Fliser, vægbeslag og fundament.


Ekstra arbejde og matarialer uden for professionel montering faktureres til gældende dagspriser.

Gør-Det-Selv montering som ydelse

Har du selv indkøbt en luft til luft varmepumpe og vil du gerne lave en del af monteringen selv tilbyder MH Klimateknik at lave den lovpligtige del for dig.

MH Klimateknik kan ikke holdes til ansvar for eventuelle fejl eller mangler på egen indkøbt varmepumpe. Ligesom at reklamationsret og garanti ikke påhviler MH Klimateknik.

 

Arbejdsfordeling:

Du udfører:

 • Opsætning af indedel.
 • Opsætning af udedel.
 • Boring af ø60mm hul i væg.
 • Rørføring mellem indedel og udedel.
 • Kabelføring mellem indedel og udedel.
 • Tilslutning til strøm.

 

MH Klimateknik udfører:

 • Afkortning og tilslutning af rør.
 • Vakuumsugning.
 • Vakuumtest / trykprøvning.
 • Lækagesøgning.
 • Visuel kontrol af installation.
 • Håndtering af kølemiddel.
 • Opstart af varmepumpen.

 

Bestilling og booking over telefon eller mail


Ved køb og booking over telefon eller mail gælder samme handelsvilkår som når du køber eller booker online. MH Klimateknik's handelsvilkår kan du altid finde på mhk.dk.

 

Persondata


Erklæring

MH Klimateknik videregiver ikke informationer ang. vores kunder til tredjemand for direkte marketing eller lignende. Alle aftaler med MH Klimateknik indgåes på dansk.

Hvilke informationer indsamler vi?

MH Klimateknik opsamler informationer om dig som kunde på forskellige sider. Hovedsageligt sker dette dog i vores ordresystem samt vores økonomisystem, hvor telefonnummer, navn, adresse, e-mail er krævet, for at vi vil modtage en ordre. Det skal kraftigt pointeres, at vi IKKE opbevarer evt. afgivne dankortnumre, eller personfølsom information. Vores hjemmeside benytter som alle forretninger, der er programmeret i ASP, cookies. Cookien benyttes udelukkende til at holde indkøbskurvene adskilt på serveren.

Alle registrerede oplysninger bliver behandlet i henhold til reglerne i Persondataloven. Oplysninger afgivet til MH Klimateknik sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Dine oplysninger vil udelukkende blive brugt til at håndtere din bestilling med relevante samarbejdspartnere med henblik på at gennemføre din ordre fx en underleverandør eller et fragtfirma.

Personoplysninger som er nødvendige for at gennemføre en ordre:
- Navn
- Adresse
- Postnummer og by
- Telefonnummer
- E-mail adresse
Registreringen af dine personoplysninger foretages med det formål at kunne finde den adresse, som vi skal arbejde på samt sende en faktura efter endt arbejde. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Indehavere og relevante ansatte hos MH Klimateknik har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Personoplysningerne registreret hos MH Klimateknik opbevares i 5 år af hensyn til krav fra bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.

Hvorfor skal jeg afgive oplysninger?

Årsagen til at vi samler information er, at dette er en nødvendighed for at vores personale og montører kan finde din dresse, når vi skal udføre reparationen i dit hjem samt fakturering af sagen efterfølgende. Vi bruger din E-mail og dit telefonnummer, så vi evt. kan kontakte dig for at formidle information angående planlægning, status af arbejdet eller fakturering.

Kan man begrænse den mængde information, der skal afgives?

Det er desværre ikke muligt at begrænse mængden af de informationer, der afgives til os, da vi mener, at det er et absolut minimum, der kræves.

Hvor længe opbevares opsamlede oplysninger?

De informationer som opsamles på vores hjemmeside, gemmes i mindst 5 år, af hensyn til at kunne yde garanti og opfylde regnskabslovens krav.

Cookies

I MH Klimateknik´s webshop anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du har altid mulighed for at slette cookies fra din computer. Det kan f.eks. gøres på følgende måde: I Internet Explorer 8 slettes cookies under menuen "Funktioner" -> "Internetindstillinger" -> under punktet browserdata trykkes på slet. Herefter kommer en fane frem, hvor man kan sætte flueben i slet cookies og trykke på slet.

Persondata

Michael Høgh er dataansvarlig for MH Klimateknik. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til MH Klimateknik videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos MH Klimateknik har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til MH Klimateknik på mail: mail@mhk.dk

Virksomhedsoplysninger

MH Klimateknik V/ Michael Høgh, Vejlevej 18, 7130 Juelsminde

Cvr. 33334729, KMO: 22309855

Webshop: MH-Klimateknik.dk